Plné zastupování zákazníka na základě plné moci

Obáváte se kontrol z finančního úřadu,
ze správy sociálního  zabezpečení 
či zdravotní pojišťovny?
Budete-li se mnou spolupracovat
můžete obavy pustit z hlavy.

S námi se už nebudete muset děsit kontrol ze správy sociální zabezpečení, zdravotní pojišťovny či z finančního úřadu. Budete vědět, že máte vše účetně v pořádku a navíc vás ještě budeme při kontrolách zastupovat. Stačí, když nám na tuto činnost poskytnete plnou moc, a máte zase o jednu, často velmi nepříjemnou, starost méně.

Kontrolní orgány si často vyžádají prostory pro svou kontrolu. To však nenaruší chod vaší firmy. Pro tyto účely kontrole poskytneme naší účetní kancelář.